ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE

Фильтр
დიზაინი
დიზაინი
ღერი
ღერი
ნაზოლი (ფასკა)
ნაზოლი (ფასკა)
საცვეთი ზედაპირი, მიახლოებით (მმ)
საცვეთი ზედაპირი, მიახლოებით (მმ)
33 საქონელი
C01 Oak Toulouse PRO 1101210607 C01 Oak Toulouse PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1219,2 x 228,6 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C02 Helsinki Oak PRO 1101210604 C02 Helsinki Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1219,2 x 228,6 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C02a Helsinki Oak PRO 1101210305 C02a Helsinki Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 749,3 x 149,9 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C03 Gothenburg Oak PRO 1101210606 C03 Gothenburg Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1219,2 x 228,6 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C04 მუხა Ghent PRO 1101210601 C04 მუხა Ghent PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1219,2 x 228,6 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C05 York Oak PRO 1101210600 C05 York Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1219,2 x 228,6 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C05a York Oak PRO 1101210302 C05a York Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 749,3 x 149,9 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C06 Vyborg Oak PRO 1101210603 C06 Vyborg Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1219,2 x 228,6 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C07 Oslo Oak PRO 1101210602 C07 Oslo Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1219,2 x 228,6 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C07a Oslo Oak PRO 1101210301 C07a Oslo Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 749,3 x 149,9 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C08 Canberra Oak PRO 1101210605 C08 Canberra Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1219,2 x 228,6 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C08a Canberra Oak PRO 1101210306 C08a Canberra Oak PRO ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 749,3 x 149,9 x 2,5 მმ
მოთხოვნისამებრ
C01 ტულუზის მუხა PERFORM 1101210207 C01 ტულუზის მუხა PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1212,9 x 222,3 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
C02 ჰელსინკის მუხა PERFORM 1101210204 C02 ჰელსინკის მუხა PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1212,9 x 222,3 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
C02a ჰელსინკის მუხა PERFORM 1101210602 C02a ჰელსინკის მუხა PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 743 x 145 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
C03 Gothenburg Oak PERFORM 1101210206 C03 Gothenburg Oak PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1212,9 x 222,3 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
C04 Ghent Oak PERFORM 1101210201 C04 Ghent Oak PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1212,9 x 222,3 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
C05 York Oak PERFORM 1101210200 C05 York Oak PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1212,9 x 222,3 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
C05a York Oak PERFORM 1101210600 C05a York Oak PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 743 x 145 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
C06 Vyborg Oak PERFORM 1101210203 C06 Vyborg Oak PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1212,9 x 222,3 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
C07 Oslo Oak PERFORM 1101210202 C07 Oslo Oak PERFORM ter Hürne - ვინილის იატაკი CLASSIC CHOICE ზომები - 1212,9 x 222,3 x 6 მმ
მოთხოვნისამებრ
Room Studio